TOALETY PUBLICZNE

Toalety publiczne ATP WC TOP, WC MINI. Budotechnika - polski lider w projektowaniu i produkcji nowoczesnych, ekonomicznych i uniwersalnych szaletów dla miast i gmin.    Automatyczna Toaleta Publiczna WC TOP finalistą konkursu Innowator Śląska 2013    Pierwsza w Polsce potrójna toaleta publiczna (Rybnik), pierwsze toalety na karty zbliżeniowe (Kielce), smart city - smart public toilet.    Toalety publiczne w Gdańsku wyprodukowane przez Budotechnikę w 10-tce najlepszych na świecie według portalu Design Curial.    Szeroki wybór elementów wyposażenia oraz modeli, kilkadziesiąt realizacji, szereg certyfikatów i referencji.

Toaleta dla niepełnosprawnych

[EN]
[ES]
[FR]
[RU]
[DE]

Wymagania oraz rozwiązania stosowane w toaletach publicznych dla osób niepełnosprawnych

 

AZM 1 toaleta publiczna BudotechnikiToalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych wymagają dbałości w trakcie ich projektowania oraz przystosowywania. Przepisy budowlane szczegółowo regulują, jakie wymagania w tym zakresie muszą być zapewnione przez ich projektantów i producentów. Toalety publiczne, które nie spełniają wymagań toalet dla osób niepełnosprawnych muszą posiadać odrębne kabiny dla mężczyzn i kobiet, a także dodatkowo przedsionki odpowiedniej wielkości.

 

Tylko toalety dla osób niepełnosprawnych (tzn. spełniające wymagania przewidziane prawem budowlanym) mogą występować jako kabiny jednoizbowe, bez przedsionków i wiatrołapów. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji Zamawiający powinien posiadać kompletny, zwymiarowany projekt toalety z wrysowanym okręgiem fi 150cm gwarantującym obrót wózkiem inwalidzkim, wolnym od wszelkich elementów wyposażenia (w tym kosza na śmieci),  z aktualnymi odpisami uprawnień projektantów i zaświadczeniami o ich przynależności do odpowiedniej Izby Projektantów, a przede wszystkim z aktualnymi, pozytywnymi opiniami rzeczoznawców d/s BHP, SANEPID, PPOŻ. Projekt jest podstawą do zweryfikowania, czy dostarczony obiekt jest zgodny z ofertą i czy może zostać dopuszczony do użytkowania.

Niektóre organizacje osób niepełnosprawnych organizują akcje powiadamiania Nadzoru Budowlanego o nowych obiektach niezgodnych z przepisami budowlanymi.

Podstawowe wymagania prawa budowlanego i wytycznych projektowania obiektów dla osób niepełnosprawnych:

– poziom podłogi nie wyższy niż 2cm ponad poziomem chodnika;

– drzwi zgodne z przepisami oraz normatywne wielkości przestrzeni przed i za drzwiami

– wolna przestrzeń wewnątrz kabiny oparta na kole o średnicy 150 cm;

– specjalistyczna miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych o dł. 700 mm;

– odpowiednie rozplanowanie pozostałych przyborów wyposażenia;

– bezpieczne, atestowane i odpowiednio rozmieszczone, wyokrąglone pochwyty dla osób niepełnosprawnych;

– usytuowanie wszelkich przycisków i urządzeń w miejscach i na wysokościach odpowiadających   osobom na wózkach inwalidzkich;

– alarm zewnętrzny sygnalizujący żądanie pomocy w przypadku poczucia zagrożenia zintegrowany z automatycznym odblokowaniem zamka drzwi. Pożądane jest zdalne powiadomienie służb miejskich o włączeniu i wyłączeniu alarmu, co realizuje moduł GSM.

Inne wymagania prawne i pożądane rozwiązania techniczno-sanitarne:

– ściany, podłoga oraz stropodach muszą posiadać odpowiednie parametry ochrony cieplnej odpowiadające przepisom budowlanym;

– instalacja grzewcza musi zapewniać utrzymanie stałej, normowej   temperatury min. +15 st C przy zewnętrznej  temperaturze -20 st C. Żadna instalacja nadmuchowa nie zapewni pożądanej temperatury, a tym bardziej nie zapewni dodatniej temperatury podłogi w strefie wejściowej pozbawionej przedsionka. Rozwiązania Budotechniki zapewniają również podgrzewanie progu wejściowego;

– instalacja wentylacyjna musi zapewniać odpowiednią, normową wymianę oraz  dopływ świeżego   powietrza;

– szczelna, jednorodna podłoga uniemożliwiająca przedostawanie się pod nią nieczystości, różnych płynów  i wody ze zmywania podłogi. Niedopuszczalne są nieszczelne łączenia posadzki, włazy itp.;

– podłoga antypoślizgowa, zabezpieczona przed zlodowaceniem, zwłaszcza w strefie wejściowej po naniesieniu śniegu, łatwa do zmywania, czyli wywinięta łagodnie na ściany oraz wolna od stojącej miski ustępowej, nogi umywalki lub kosza na śmieci. Niedopuszczalne są posadzki bez atestu antypoślizgowości zważywszy na możliwość mokrej posadzki lub naniesienia śniegu;

– zamykany kosz na śmieci;

– zewnętrzna instrukcja dostępności napisana w języku Braille’a oraz wewnętrzna instrukcja głosowa odczytywana przez lektora (opcje).

Specjalnie dla potrzeb matek z dziećmi toaletę warto wyposażyć w bezpieczny (atestowany) przewijak dla niemowląt z pasem bezpieczeństwa i pojemnikiem na nawilżone chusteczki. Prosimy pamiętać, że np: niewskazane jest przewijać niemowlę podczas spaceru w parku przy ujemnej temperaturze.