TOALETY PUBLICZNE

Toalety publiczne ATP WC TOP, WC MINI. Budotechnika - polski lider w projektowaniu i produkcji nowoczesnych, ekonomicznych i uniwersalnych szaletów dla miast i gmin.    Automatyczna Toaleta Publiczna WC TOP finalistą konkursu Innowator Śląska 2013    Pierwsza w Polsce potrójna toaleta publiczna (Rybnik), pierwsze toalety na karty zbliżeniowe (Kielce), smart city - smart public toilet.    Toalety publiczne w Gdańsku wyprodukowane przez Budotechnikę w 10-tce najlepszych na świecie według portalu Design Curial.    Szeroki wybór elementów wyposażenia oraz modeli, kilkadziesiąt realizacji, szereg certyfikatów i referencji.

Przygotwanie inwestycji

[EN]
[ES]
[FR]
[RU]
[DE]

Ogólne zasady przygotowania inwestycji toalety publicznej

Budotechnika aktywnie współpracuje z inwestorami i projektantami na każdym etapie przygotowania inwestycji. Nasi specjaliści chętnie przyjadą do Państwa i udzielą wyczerpujących wyjaśnień. Podczas przygotowania inwestycji można również sprawdzić, na jakim etapie znajduje się Państwa zlecenie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin naszego zakładu, aby zapoznać się z gotowymi modelami oraz ocenić stosowane wyposażenie.

W ramach zamówienia toalety publicznej dostarczamy i zapewniamy: 

– materiały i konsultacje w celu optymalnego wyboru wyposażenia i modelu;

– adaptację projektu architektoniczno-budowlanego wraz z częścią konstrukcyjną, instalacjami elektrycznymi oraz z uzgodnieniami rzeczoznawców BHP, PPOŻ, SANEPID (adaptacja powinna być częścią planu zagospodarowania terenu);

– prefabrykowany obiekt zgodny ze specyfikacją zamówienia;

– montaż obiektu, jego podłączenie do wykonanych przyłączy i rozruch urządzeń;

– atesty i certyfikaty na materiały użyte do wykonania obiektu oraz zastosowane urządzenia;

– instrukcje użytkowania poszczególnych urządzeń;

– szkolenie serwisu (administratora).

 

Etapy przygotowania inwestycji toalety publicznej:

W przypadku pytań lub problemów na każdym poniższych etapów służymy pomocą oraz radą naszych specjalistów.

  1. dokonać wyboru modelu toalety oraz jej wyposażenia. Wybraną specyfikację prześlij do Budotechniki w celu wyceny. Fax (+48) 32 235-67-13,  mail: marketing(a)budotechnika.com.pl. Zadzwoń również po wyjaśnienia lub po Informację Techniczno-Handlową tel (+48) 32 235-67-14;
  2. rozstrzygnąć kwestie formalno-prawne budowy (zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę);
  3. rozstrzygnąć kwestię: inwestycja / przetarg wyłącznie na szalet lub budowa toalety włączonej w szerszą inwestycję jako odrębne zadanie;
  4. zapewnić aktualne mapy geodezyjne z klauzulą: “Do celów projektowych” oraz wypis z ewidencji gruntów wraz z zaznaczeniem granic działek na mapie. UWAGA: czas oczekiwania ok. 1 – 3 miesiące;
  5. uzyskać wyciąg z miejscowego planu przestrzennego, a w przypadku jego braku uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – czas oczekiwania: 1 do 3 miesięcy;
  6. uzyskać warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci wod-kan i energetycznej (dane techniczne w ITH wysyłamy na żądanie), czas oczekiwania ok. 2 tygodnie;
  7. zlecić miejscowej pracowni projektowej  lub Budotechnice opracowanie planu zagospodarowania terenu oraz projektów przyłączy wod-kan. i energii wraz z uzgodnieniami terenowymi (oczekiwanie na opracowanie i uzgodnienie projektów – ok. 6-10 tygodni). Budotechnika może dostarczyć zewnętrznej jednostce projektowania swój powtarzalny projekt obiektu prefabrykowanego wraz z uzgodnieniami BHP, PPOŻ, Sanepid;
  8. uzyskać wymagane opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne (zajęcie pasa drogowego itp., jeżeli są wymagane) – czas oczekiwania: 1 miesiąc + uprawomocnienie decyzji 1 do 2 tygodni;
  9. zlecić miejscowej firmie lub Budotechnice wykonanie płyty fundamentowej (wg dostarczonego przez Budotechnikę projektu), wykonanie elementów zagospodarowania terenu oraz przyłączy wod-kan i energetycznego zgodnie z projektem.

Minimalny czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia na budowę i wejście na jej teren to 4 do 6 miesięcy(w niektórych gminach i miastach może to być nawet 12 miesięcy i więcej), a wykonanie płyty fundamentowej i przyłączy oraz geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej + odbiory dostawców mediów to kolejne 2 miesiące.